วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ต้อนรับ นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ที่เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ดอกบัวผัดเกมส์” ประจำปี 2565 ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 โดยมี น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่ใจ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดในกิจกรรมครั้งนี้ น.ส.มารีย์อัล แก้วตา ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมกีฬาสีภายใน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด