การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้้ นายอุดร ตาเบ้า นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และคณะผู้บริหารโรงเรียนแต่ละกลุ่มงาน ได้กล่าวชี้แจงและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย

แชตกับเรา