วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แชตกับเรา