ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา เป็นประธานให้โอวาทกำลังใจแก่นักเรียนชมรมต้นกล้าทานตะวัน ในการทำกิจกรรมค่ายกล้าอาสา โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตร ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ณ วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา ในการนี้ได้รับเมตตาจาก พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาต้อนรับ ให้ศีลพร้อมทั้งนำสวดมนต์ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในการทำกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญภาวนา จัดสถานที่ ทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม ประดับดอกไม้บนเวที รวมถึงกิจกรรมบวชป่ารักษ์โลก

แชตกับเรา