วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม วันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีและรับมอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่าต่างๆ ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในกิจกรรมครั้งนี้

แชตกับเรา