วันอังคาร ที่24 มกราคม 2566 นายภักดี ศรีโพธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ท่าน ครูวสันต์ แก้วสา , ครูวรลักษณ์ ดอนศิลา ,ครูรชยา ทาประสิทธิ์ ,ครูนุสรา ปัญญานะ , ครูนงลักษณ์ ทาเขียว ณ หน้าเสาธงพิธีการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา