วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ให้การต้อนรับ โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการ “เพศศึกษา วัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนแกนนำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องโสตฯ 2 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา