วันอังคาร ที่31 มกราคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อม ครูวันดา วิลัย และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วม พิธีปิดกิจกรรมภาคสนามการเข้าค่ายของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่3 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา