วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กล่าวต้อนรับ นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยคณะวิทยากรบรรยาย จิตอาสา 904 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

แชตกับเรา