วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน นายนิรัดร์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ คุณครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ ประธานการจัดการการเลือกตั้งสภานักเรียน ได้เปิดหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ลงคะแนนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ และคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาหน้านี้