วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู ร่วมต้อนรับ นายสุพจน์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการดูแลแผนและงบประมาณการปรับปรุงอาคารเรียนต่างๆของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา