วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกิจกรรม รวมพลังแผ่นดิน “แม่ใจ รักษ์ดิน” ร่วมกับ อำเภอแม่ใจ โดย นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในกิจกรรมนี้ และมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ในพื้นที่สวนเกษตร ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อีกด้วย

แชตกับเรา