โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับอำเภอแม่ใจ ทำกิจกรรมรวมพลังแผ่นดิน “แม่ใจ รักษ์ดิน”

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกิจกรรม รวมพลังแผ่นดิน “แม่ใจ รักษ์ดิน” ร่วมกับ อำเภอแม่ใจ โดย นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในกิจกรรมนี้ และมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ในพื้นที่สวนเกษตร ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อีกด้วย

แชตกับเรา