วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดพัฒนาการเรียนรู้ผสานทักษะศิลปะด้วย STEM โดย นายธนากร พละชัย อดีตรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในครั้งนี้ ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา