วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โดยว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และนายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี กล่าวนำประชาชนถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวทรงพระเจริญอย่างกึกก้องพร้อมเพรียงกัน

แชตกับเรา