วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ และคณะฯ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการน้ำและสืบสานรักษาต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาแม่ใจอย่างยั่งยืน โครงการรวมพลังแผ่นดิน “แม่ใจ รักษ์ดิน” และโครงการทุกหมู่บ้านแม่ใจยั่งยืน ภายใต้โครงการ อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นำโดย นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วย นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพะเยา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบนโยบาย

แชตกับเรา