โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2567 ณ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 3,900 บาท โดยส่งรายชื่อ/ใบสมัคร พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ผู้ประสานงาน นายอรรณพ ยะตา เบอร์โทรศัพท์ 08 1290 4166 (ชำระค่าลงทะเบียนผ่านการโอนเงินมายังบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชี เงินสวัสดิการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม หมายเลขบัญชี 020073753843) ทั้งนี้ เมื่อสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าร่วม LINE กลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมฯ เพื่อการประสานงานต่าง ๆ ในการฝึกอบรมฯ