สพม.พะเยาขอเชิญชวนผู้มีกุศลจิต ผู้มีอุปการคุณ หรือบุคลากรในหน่วยงานร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยสามารถแสดงความจำนง
ร่วมบริจาคเงินได้โดยตรง ซึ่งผู้บริจาคเงินจะได้รับสิทธิประโยชน์จากสภากาชาดไทยและสิทธิประโยชน์จากกองทัพเรื่อ

แชตกับเรา