(ศธ.) จะต้องเป็น โรงเรียนปลอดกัญชา โดยจะเร่งสร้างการรับรู้ให้คุณครูและผู้เรียนในสถานศึกษาทุกแห่ง

ยืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาในสถานศึกษาอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ศธ.จะหารือร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ทั้งผลดีและผลเสียในการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ดิฉันได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ออกประกาศแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ให้เร่งดำเนินการติดตาม ดูแลเรื่องนี้ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด ยืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาในสถานศึกษาอย่างแน่นอนค่ะ

อ้างอิง

ตรีนุช เทียนทอง

แชตกับเรา