สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ และขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กับเข้าสู่ตลาดแรงงาน …..นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงาน สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ระหว่างการศึกษา หรือหลังจบการศึกษา ได้ที่ https://thaimengaantam.doe.go.th/  #สพมพะเยา #ลดความเหลี่อมล้ำ #นโยบายเร่งด่วนQP #ไทยมีงานทำ

แชตกับเรา