เรื่อง ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา